FAQ

ən çox verilən sualların cavabları
Sadələşmiş vergi hesabatları (dövriyyəsi illik 200 min manata qədər olanlar) il ərzində 4
dəfə verilir. Tarixlər: I-ci rüb martın 20-nə qədər, II-ci rüb iyulun 20-nə qədər, III-cü rüb
oktyabrın 20-nə qədər, IV-cü rüb yanvarın 20-nə qədər.
DSMF hesabatları (dövriyyəsi illik 200 min manata qədər olanlar) il ərzində 4 dəfə
verilir. Tarixlər: I-ci rüb martın 20-nə qədər, II-ci rüb iyulun 20-nə qədər, III-cü rüb oktyabrın
20-nə qədər, IV-cü rüb yanvarın 20-nə qədər.

ƏDV hesabatları (dövriyyəsi illik 200 min manatdan yuxarı olanlar) hər ay verilir.

Statistika hesabatları il ərzində 4 dəfə verilir. Tarixlər: I-ci rüb martın 20-nə qədər, II-ci
rüb iyulun 20-nə qədər, III-cü rüb oktyabrın 20-nə qədər, IV-cü rüb yanvarın 20-nə qədər.
Fərdi sahibkarı vergi uçotuna qeydiyyata almaq üçün Azərbaycan Respublikasının
vətəndaşları üçün yalnız şəxsiyyət vəsiqələri tələb olunur. Bundan başqa vətəndaşlar istənilən
mobil operatordan ASAN-imza əldə etməlidilər və vergi orqanında sertifikat əldə etməlidilər.
Xarici vətəndaşlar fərdi sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaları üçün Miqarasiya sənədini və
Xarici pasportunu təqdim etməlidirlər. Bu sənədlər əsasında onları vergi uçotuna qeydiyyata
almaq olar.
Hüquqi şəxsi vergi uçotuna qeydiyyata almaq üçün Azərbaycan Respublikasının
vətəndaşları üçün yalnız şəxsiyyət vəsiqələri tələb olunur. Bütün proseslər onlayn qaydada icra
olunur.
Konsaltinq (məsləhət vermə) — öz biznesinin inkişafı ilə maraqlanan korporativ
müştərilərə göstərilən xidmət növüdür. Nəticə etibarilə konsaltinq şirkəti (konsultant) müəyyən
müddətdə müştərisinin gəlirini həmin gəlirdən müəyyən % əldə etməklə artırmağa dair öhdəlik
götürür. Bunun üçün bir qayda olaraq, konsultanta, müştəri-şirkətin rəhbərliyinə mütəxəssis-
konsultant kimi daxil edilmək və strateji qərarlar vermək kimi geniş səlahiyyətləri verilir.
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

Dostlarınızla Paylaşın